این دختـــــــــر عنـــدِ مــــــرامه ها:))دریافت

خیلی کار زشتیه که اسکرین شات میگیرم نه؟

ولی خب یه سری قسمتای چتا انقدر شیرین و بعضا انقدر باحالن که نمیشه ازشون گذشت!

کلا یه فولدر اسکرین شات دارم معمولا هرکسی که پی وی من اومده باشه بلااستثنا یه تیکه از چت رو ازش اسکرین گرفتم:)) یه سریا هم از بس خوبن اسکریناشون خودش یه فولدره:))

یه سریا هم از بس فراموشکارن از حرفاشون اسکرین میگیرم که چهار روز دیگه که زدن زیر حرفشون اسکرین شات و بکنم تو چشاشون اصن:)) این کارم میدونم اشتباست خداییش:دی!