اگه بهار یکم دیرتر چالشو گذاشته بود الان اینو برا اون میذاشتم:)

یه مدتی بود که من هرموقع میومدم مسواک بزنم میدیدم از قبل خیسه هی به خودم گفتم حتما بقیه اومدن مسواکاشونو بذارن از من خیس شده و اینا:)

بعد دیشب که زودتر از بقیه داشتم مسواک میزدم یهو دیدم بابام میگه که تو مسواکت کدومه؟نشونش دادم میگه اینه دیگه؟میگه مگه ابیِ مال تو نبود؟میگم نه من ازم سبز بود

بابام:سبز که مالِ منه:/

تقریبا دو هفته ای بوده که هردومون با سبزه مسواک میزدیم:/ حالا ازیناش که بگذریم

امشب دوباره دیدم داره با سبزه مسواک میزنه:/ بهش میگم خب پدر من مگه نگفتم ابیه مال توئه:/ میگه خب فکر کردم سبزه دهنی شده دیگ باهاش نمیزنی:/ میگم اونوقت چرا خودت میزنی؟ میگه من بخشندم

بازم ازین بگذریم اومدم دستمو خشک کنم یهو دیدم حوله ام نمناکه میگم کی با حوله من دستاشو خشک کرده؟بابام یکم نگا کرده میگه مگه حوله ابیه مال من نبود؟ یعنی اینجا دیگه میخواستم سرمو بزنم تو دیوار:/ بش میگم نه رنگ حوله هامون بر عکس مسواکامونه:/ میگه اوووووو چقدر رنگ داریم خسته شدم:/

مهندسا جامعه مارو نگا:/مردا جامعه مارو نگا:/ یعنی نمیتونن ابی و سبزو از هم تفکیک کنن

و قسمت مربوط به عنوان اینه که...

اینجانب پوکر فیس به استحضار میرسانم که حضور گرمم در بیان خنک تر خواهد شد:)

تو طول مدارس هستم ولی دیگ مث الان ریتمیک روزی یه بار پست نمیذارم شاید هفته ای یه بار بیام:)

همون اخر هفته ها هم بهتون سر میزنم :)

پس لطفا ناراحت نشید :) سو تفاهمی پیش نیاد و اینا:)

سال تحصیلی و کاری خوبیو برا همتون ارزومندم:)