مدت ها بود که به این فکر میکردم که خب من اگر وبم خیلی مخاطب نداره،همین مخاطبایی رو هم که داره همشون حتی اگر کامنت نمیدن دیسلایک هم نمیدن!و همیشه بسی خشنود بودم از اینکه هیشکدوم از پستام دیسلایک نداره!

ولی امشب......

متوجه شدم که من اصلا قالبم همچین آپشنی رو نداره-___-

ینی همش خوشحالی الکی-____-

ینی خنگیت به توان ابدیت-____-

شما ضایع نکنین بیاین بگین حتی اگر همچین اپشنی داشت هم اصن دست و دلتون نمیرفت بزنیتش و اینا!بهم امید به زندگی بدین!ای تف به این سمپاد اصن:/