پست قبلی که هیچ کامنتی نداشته رو سه نفر کپی کردن! چقدر عجیب! واقعا به چه دردی میخورد اون متن برا اونایی که کپی کردن واقعا؟