بعضی ها هستند توی زندگی ادم که فقط با دیدنشون حس میکنی ادم دیگه ای هستی

همون بعضی هایی که وقتی هستند اسونتر میخندی

همونایی که کنارشون حس ارامش داری

همونایی که فقط با نگاه کردن به چشم هاشون احساس امنیت میکنی همون حسی که میگه تااخر دنیا باهاتم

همونایی که نگاه کردن به شقیقه های سفیدشون کوله بار غم رو مهمون قلبت میکنن

همون بعضی هایی که وقتی میخندند دلت میخواد دنیا اروم بگیره تا صدای خنده هاشون توی گذر ثانیه های پوچ زندگیت منعکس بشه

همونایی که وجودشون امید به زندگی میده

همونایی که وقتی هستند هرچقدر هم زندگی سخت بگذره کنار اونا حس میکنی خوشبخترینی

این بعضی ها قدر تموم دنیا ارزش دارند... مواظب این بعضی ها باشید اینا نقطه ی امیدند توی اوج ناامیدی:) اینا زیبایی روح انسان هستند اینا روح ادم رو پرورش میدند غنچه ی وجود ادم رو باز میکنند

اینا رو نباید دوست داشت باید پرستیدشون...مواظب پرستیدنی ترین های زندگیامون باشیم:)

این افراد پرستیدنی برای هرشخص تو یه یک نفر خلاصه میشه همون نفری که اسطوره ی زندگیت میشه برای من میشه یه پدربزرگ باخنده های مهربون

برای هر شخص دیگه کَسِ دیگه،یکی همسرش میشه براش پرستیدنی ترین یکی هم والدینش:)

درهرصورت مواظبشون باشیم اینا تنفس زندگی اند:) نباشند شاید خودمون نفهمیم ولی ماهم نیستیم:)

مواظب باشیم :)

دیر میشه و حسرت فایده ای نداره:)