خودمم میدونم همه حضورمو، فضای وبلاگمو، همه چی شده انرژی منفی!

ولی چقدر بعضی شبا دلگیرن:(