از مزایای تموم شدن تابستون میتونم به این اشاره کنم که لازم نیست هرشب بیرون باشم، هر شب هرشب مهمونی، بابا یه تنفسی چیزی، استانه تحمل کردن فامیلا تو وجود من محدوده خب:|