اگر نمیتونید درست تربیتش کنید....

اگر نمیتونید نیازاشو برطرف کنید....

اگر نمیتونید چه مالی چه احساسی حمایتش کنید....

اگر میدونید حوصلشو ندارید، اگر میدونید ممکنه روش دست بلند کنید....

بچه نیارید.... باور کنید هیچکدوم مون اونقدر خوب نیستیم که خودخواهانه بخوایم اثری از خودمون روی زمین بذاریم....

باور کنید اون بچه قربانی شماها نیست.... اون بچه مثل من و خیلیای دیگه حق داره تو رفاه زندگی کنه.... حق داره بفهمه محبت یعنی چی.... دوست داشتن و دوست داشته شدن یعنی چی....همه ی این حقا رو داره اون بچه.... نگیرید ازش.... به حرف بقیه گوش ندید که میگن بچه بیارید دعواهاتون تموم میشه، نه تنها تموم نمیشه، بلکه یه موضوع جدید واسه دعواها پیدا میشه!

نیارید، شما رو به هرکی که میپرستین با زندگی یه موجود معصوم بازی نکنید:)پ.ن: بی ربط به موضوع پست، ولی کاش میشد فامیل و از زندگی بلاک کرد:|

زنداییم که پی ام میده میخام یه جوری سرمو بزنم به دیوار که مغزم بپاشه!