یکی از بزرگترین نعمتایی که ما داریم اینه که ۹۵ داره تموم میشه
خداروشکر که دیگه این سال نحس داره تموم میشه و باز هم شکر که بازمانده های ۹۵ هستیم؛ میدونین که؟ این شانس بزرگ قسمت هرکسی نمیشه
از اونجایی که هنگام سال تحویل در جوار امام رضا (ع) هستم نمیتونم اونموقع بیام و کنار شما عزیزان باشم.
امیدوارم سال خوبی داشته باشین
سال نو پیشاپیش مبارک😊😊

+اگر قابل باشم از حرم امام رضا دعاگوتون هستم:)