هــــــــــــــــــــــــه!
خیلــــــــــــی جالــبه وقتــــــــی کســـــــی بهــــت پـــــی ام میـــــده که حتـــــــی یادت نیســــــــت چی تـــو گوشـیــــــــت سیــــــوش کــــــــردی!

چــــــــــرا انقـــــــدر آدمـــــــا بی معــــــــــرفت شــــــدن خـــدایی؟


+آرومم میکردی حتی وقتی با روانم ور میرفتی
اینم قشنگ بود گذاشتمش! بامخاطب بی مخاطب بودنش فرق نداره