یعنیا لعنت به من که انقدر امین و دوسش دارم....

داریم کسی انقدر عموشو دوست داشته باشه؟

چرااین سه سال لعنتی نمیگذره اخه؟

برم پیشش تهران؟

اصلا چرا وقتی میزنه تایپینگ انگار بهم زندگی رو دادن؟

چرا وقتی اون حرف میزنه میخوام همه دنیا خفه شن؟

چرا وقتی پیششم از خوشحالی گریه میکنم وقتی نیستم از ناراحتی؟

اوووووووف چقدر وقته من ندیدمش

چقدر این خوبه؟

خدایا هرچی هم که دنیات بد باشه ها

مرسی که دارمش

پ.ن:چتامونو لینکشو گذاشتم:)