امشب با موجوداتی که خوشم نمیاد انسان صداشون کنم پارک بودیم بعد، حوصلم سر رفت و موبایلمو چک کردم دیدم عههه همه فیلمامو خالی کردم فقط Casino royale مونده بود، خب زدم که دوباره ببینمش، مامان نشست کنارم ، با شوق شروع کردم تعریف کردن که من دیوونه ی جیمز باندم و سه تافیلم داره هزار بار دیدم و اینا یهو مامان گفت عههه کو منم ببینم!
ازونجایی که خیلی راحتم کلا با خونواده گوشیو دادم دستشو زد جلو
حالا کل فیلم اکشنه ها یهو اینجا شد صحنه😂
هیچی دیگه جفتمون خندیدیم به رو نیاوردیم
دوباره زد جلوتر، دوباره وسط مهمونی بودن و صحنه😂😂
یه نگا به من کرد گفت اینا چیه میبینی؟ بهش گفتم چیزی نیست چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه
با خنده سر تکون داد
خب دوباره زد جلوتر ایندفعه گفتم عهه خب دیگه اخرا فیلمه همش اکشنه، یهو رسید به اونجا که تو بیمارستانن! (دوباره صحنه)
چرا؟ چرا؟ چرا؟
اونموقع من از شدت بدشناسی قهقهه میزدم از خنده ، مامانم یه نگا به من میکرد یه نگا به گوشی یه نگا به اسمون
ولی خدایی ته بدشانسای عالمم الان فک میکنه همه فیلما که میبینم ازیناست نمیدونه فیلم مورد علاقم arrival که محض رضای خدا هیچی نداره
من که میدونم میخونی وبمو
ناموسا این چیه تربیت کردی اخه؟😂