آدم که همش نباید عاشق آدما بشه

اگه بخوام درمورد عشقم به کتاباو فیلما بگم اینبار بار هزارمِ که عاشق شدم😂

از همون بچگی عاشق خلبانی بودم تا الان:)

امروز به قصد اینکه یه کتاب داستان برا خواهرم بخرم که شبا دست از سرم برداره و از تو چشام به زور قصه بیرون نکشه رفتم کتابفروشی:) بعد خب خودمم دلم میخواست هبوط در کویر دکتر شریعتی رو بخونم

اول داشتم دنبال هبوط در کویر میگشتم بین کتابا که یهو اینو دیدم

Image result for ‫کتاب خلبان جن‬‎   

به ترجمه فارسی زده بود خلبان جنگ :) کلی جذبم کردم:)

مث فیلم شوق پرواز و زندگینامه شهید بابایی که هرچقدر این سریال و ببینم باز میخوام ببینمش:)

کتابش از خاطرات سنت اگزوپری توی جنگای فرانسه است:) و به معنای واقعی کلمه عالی:)