+حماسه‌ای پرشکوه از ملت غیور آمریکا که بلاخره تصمیم گرفتن مسئولیت کوبیدن مشت محکم بر دهانشون رو از دوش ما بردارن و خود این مهم رو انجام بدن😉

+‏ما هشت سال احمدی نژادی که در جواب how are u میگفت yes رئیس جمهورمون بود مارو از ترامپ نترسونین

++اقدامات کانالا شروع شد:دی 


+ینی 4 روز دیگه بمب میزنن با خاک یکسان میشیم:/ 
احوالات تفکرات من در مورد دیر ترامپ:/ : دریافت